Choď na obsah Choď na menu
 

13. 5. 2014

Zaujímavá modernizácia BVP-2, alebo znovuzrodenie Made in Czechoslovakia

 

dsc_0040up.jpg

 

Komplexná modernizácia BVP-2 sovietskeho pôvodu prebieha z popudu OSSR, ktorá rieši akútny problém s končiacou životnosťou BVP-2 (v priebehu roku 2015). Obdobný problém musí riešiť aj AČR. Modernizačného procesu sa aktívne zúčastňujú firmy ExcaliburArmy spol. s.r.o. (CZ), VOP Trenčín a.s. (SVK) a EVPÚ a.s. Nová Dubnica (SVK). Ide o významnú obojstrannú spoluprácu, nielen z hľadiska obranného priemyslu oboch krajín, ale aj z dôvodu politicky deklarovanej cezhraničnej zbrojnej spolupráce.

dsc_1203up.jpg


Modernizácia BVP-2 českými a slovenskými firmami bola zatiaľ označovaná ako BVP-M2 SKCZ, na veľtrhu IDEB 2014 v Bratislave, však už bol prezentovaný ako IFV Šakal.

Modernizácia predstavuje komplex riešení, ktoré zvyšujú bojovú hodnotu vozidla, zlepšujú jeho výkonnostné parametre. Vozidlo je po modernizácií pripravené na nasadenie v asymetrickom konflikte, pričom je zachovaná jeho schopnosť viesť boj aj v konvenčnom konflikte.

dsc_0013up.jpg

 

 

Pohyblivosť

Výmena hnacej jednotky za výkonnejšiu a jej konštrukcia typu powerpack (motor s prevodovkou je pevne spojený) zvýši dymanické a manévrovacie schopnosti vozidla. Motorový priestor je novo-odhlučnený a tepelne izolovaný. Prevodovka bola modifikovaná na automatické radenie. Pásy s gumovými pätkami umožňujú pohyb aj po cestných komunikáciách. Jazdné charakteristiky oproti pôvodnému BVP sú ombedzené nárastom váhy pri zachovaní rovnakej styčnej plochy s podkladom.

 

dsc_1207up.jpg

 

 

Zvýšenie balistickej odolnosti a ochrany vozidla

Zvýšenie balistickej odolnosti pri modernizácií dosiahlo tieto úrovne, podľa normy STANAG 4569

  • Základná balistická ochrana úroveň 2, prídavným pancierovaním možné zvýšiť na úroveň 3 až 4

  • Možnosť inštalácie "mrežovej" ochrany typu SLAT

  • ochrana dna korby na úrovni 1

  • orchana proti mínam pod pásom úroveň 2

    dsc_1200up.jpg

     

Novo je zahrnutý protipožiarny systém v priestore motora. V priestore výsadku je umiestnený protivýbuchový systém, nový systém ochrany pred ZHN. Vozidlo je vybavené rušičkou na diaľku ovládaných IED a systémom detekcie a indikácie ožiarenia.

 

dsc_0003up.jpg

 

Dôležitým bezpečnostným prvkom je aj inštalácia ergonomických sedačiek posádky a výsadku, ktoré sú zavesené na boku korby. Ergonomicky dôležité je aj zväčšenie priestoru výsadku, nezávislé kúrenie a klimatizácia.

dsc_1194up.jpg

Prepracované boli aj zadné dvere do formy sklopnej rampy s núdzovými dvierkami v strede. Prídavná balistická ochrana je modulárna a ľahko zložitelná a rozložiteľná (2 vojaci cca 30 minút pre zloženie a cca hodina na opätovné pripevnenie).

 

 

dsc_1198up.jpg


Bezosádková veža
Významným prvkom modernizácie je osadenie bezosádkovej diaľkovo ovládanej veže TURRA 30 od výrobcu EVPÚ a.s.. Výzbroj veže tvorí 30mm kanón 2A4A, pričom alternatívne sú použiteľné aj CZ30 a Bushmaster Mk.44. Výzbroj dopĺňajú 7,62 (PKT) resp 12,7mm (NSV) spriahnutý guľomet a 2 odpalovacie zariadenia PTRS. Je možné nainštalovať 2 druhy PTRS, a to Spike a Konkurs.

dsc_1201up.jpg

 

Doplnkom sú vrhače dymových granátov schopné pokryť 120°sektor. Všetky zbraňové prvky sú gyroskopicky stabilizované, čo zvyšuje presnosť streľby počas jazdy. Streľba v odmere 360°x N a námere -10° až 75° umožňuje ufektívne zasahovať proti ľahko a stredne obraneným cieľom, nízkoletiacim cieľom, plaebným ohniskám a živej sile. Veža je chránená pancierovaním. Jej výbavu tvoria pozorovacie a zameriavacie prístroje s chopné činnosti vo dne i v noci aj za sťažených poveternostných podmienkach. Optoelektronické prístroje veliteľa sú umiestnené zvlášť takisto ako aj panoramatický pozorovací komplet. Veža dosahuje váhu 1,4 tony pri rozmeroch 4x2,1x0,76m. Ochrana veže je na úrovni STANAG 4569 level1 s možnosťou dodatočného pridania panciera a zvýšenia balistickej ochrany.

 

 

dsc_0043up.jpg

dsc_1212up.jpg

 

C4I

Komplex riešení komunikácie a systémov velenia pozostáva z rádiostanice kompatibilnej s NATO, vnútorného interkomu s možnosťou pripojenia personálnych staníc, zabezpečenia prenosu dát v dátovom a zvokovom režime a dátovej a komunikačnej platformy vojaka 21.storočia.

 

dsc_0005up.jpg

dsc_0006up.jpgLogistické zabezpečenie
Vyprosťovanie a odťah vozidla je definovaný podľa normy STANAG 4062 a 4478. Vozidlo je schopné jazdy aj po verejných komunikáciách. Je prepraviteľné vozidlami, želnicou, letecky(aj pomocou Herkules C130)  aj pomocou námornej dopravy (norma STANAG 3548)

dsc_1215up.jpgModernizácia BVP-2 zvyšuje bojovú hodnotu vozidiel tesne pred koncom životnosti, jej predĺženie je výrobcami deklarované na 20 rokov. Cesta modernizácie je mimoriadne efektívna z finančného hľadiska(výhoda oproti obstarávaniu nového typu, ale i "domáca" výroba a podpora domáceho zbrojného priemyslu), ale aj z hľadiska logistickej podpory a podpory výcviku. Modulárna konštrukcia dáva výborný základ pre stavbu ďaľších verzií a modifikácií (zdravotnícka, ženijná,....). Záverom ostáva len dodať, že OSSR už deklarovali potrebu modernizácie niekoľkých desiatok vozidiel, pre začiatok v bojovej a veliteľskej verzii. Začiatkom roka 2014 už začali aj vševojskové skúšky. Snáď sa k rovnakému kroku uchýli aj AČR a cezhraničná spolupráca výrobcov bude podla mňa prvý krokom pre plánované znovuzrodenie "značky" MADE IN CZECHOSLOVAKIA.

 

 

dsc_0011up.jpg

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky IFV-Šakal/BVP-M2 SK/CZ